KME Anti-age


System analityczny KME
Dla każdego, kto myśli o swojej długowieczności

О КМЕ
System analityczny KME
«Trzeba bardzo dużo czasu, aby stać się młodym»
Pablo Picasso

…Nie możemy w nim podróżować i nie możemy go cofnąć, ale kto powiedział, że nie możemy go spowolnić? Mówimy o czasie, który mknie nieubłaganie, dodając świeczki na naszym urodzinowym torcie…

Pragnienie młodości istniało zawsze – w każdym społeczeństwie, we wszystkich czasach.
Od tysięcy lat ludzie na całym świecie zadają sobie pytanie: „jak zachować młodość?”.

Chciałoby się zapytać, czym dla Ciebie jest piękno i młodość, jak bardzo są dla Ciebie ważne?
Dążysz do nich dlatego, że boisz się starości, czy dlatego, że po prostu dbasz o siebie?
Na jakie kroki jesteś gotowy dla długowieczności?

Pragnienie jak najdłuższego zachowania młodości jest dla człowieka w pełni naturalne. Jedni gotowi są ścigać odchodzącą młodość za każdą cenę, a inni – stale szukają „eliksiru młodości”, który zatrzyma czas. Niektórzy chcą przechytrzyć naturę wierząc, że na zawsze mogą zachować zdrowie i młody wygląd.

W ostatnich latach warunki życia ludzi znacznie się polepszyły, a wraz z tym pojawiła się potrzeba nie tylko lepszego, ale i dłuższego życia. To niepokonane pragnienie pozostania młodym i pięknym stało się początkiem tendencji będącej przeciwieństwem starzenia, która niesamowicie głęboko wrosła w nasze codzienne życie. Nie ma dobrego czy złego momentu, aby aktywnie zacząć działać na rzecz swojej długowieczności. Najważniejsze to nie zwlekać, aby maksymalnie wydłużyć życie w dobrej formie.

Faktycznie, z wiekiem myśli człowieka coraz częściej krążą wokół tematu anti-aging. To z kolei nie może nie cieszyć, bo jeśli ktoś chce żyć dłużej, to znaczy, że to życie co najmniej lubi. Nawiasem mówiąc, jest to pierwsza i najważniejsza zasada anti-aging – przede wszystkim trzeba chcieć ŻYĆ! Ale nie tak po prostu żyć, lecz żyć długo i dobrze.

Najważniejsze zadanie to nie pozwolić liczbom, aby na nas wpływały.
Wiek to to przecież tylko data.CME Swiss AG

Do kogo skierowany jest KME – Anti-age?

 • Kto korzysta z KME
 • Do specjalistów Anti-age
 • Specjalistów dietetyków
 • Psychoterapeutów i psychologów
 • Konsultantów od zdrowego trybu życia
 • Wszystkich, niezależnie od wieku
 • Fitoterapeuci, waleolodzy
Kto korzysta z KME
Do specjalistów Anti-age
Specjalistów dietetyków
Psychoterapeutów i psychologów
Konsultantów od zdrowego trybu
życia
Wszystkich, niezależnie
od wieku
Fitoterapeuci, waleolodzy

Dlaczego potrzebujesz KME Dzięki modułowi KME-Anti-age każdy może kontrolować swój wiek

Dlaczego potrzebujesz KME Miłośnicy zdrowego trybu życia otrzymają możliwość dobrania dla siebie zbilansowanej
diety i optymalnej aktywności fizycznej.

Dlaczego potrzebujesz KME Współczesny człowiek będzie mógł zwiększyć swoją zdolność
do pracy i poprawić stan zdrowia.

Dlaczego potrzebujesz KME Troskliwy człowiek będzie zrobić prezent rodzicom, by wydłużyć ich życie,
a ukochanej osobie – by zachować jakość życia.

Dlaczego potrzebujesz KME Biznesmeni znajdą dobrej jakości, dochodowy biznes.

wave-3

Zastosowanie KME Anti-age

Konsultant w dziedzinie Anti-age, stosując w praktyce swoją wiedzę i doświadczenie w poprawie stanu zdrowia, może sprzyjać formowaniu świadomej relacji klienta względem jego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, wydłużając tym samym jego aktywny okres życia.

Dietetyk, znając skład chemiczny i energetyczny różnych produktów i sposoby przygotowania dań, dobierze dla klienta dietę, z uwzględnieniem wagi, wieku, stanu zdrowia i trybu życia. Weźmie udział w przestrzeganiu przez niego zaleceń dotyczących detoksykacji, oddychania, aktywności fizycznej.

image-3

Dla tych, którzy chcą być w dobrej formie fizycznej, trener rozpisze indywidualny program treningów bez przeciążenia i nadmiernego wysiłku. Przeprowadzi instruktaż dotyczący tego, jak prawidłowy i wydajny sport może wspaniale odmłodzić organizm.

Doświadczonemu lekarzowi nie będzie trudno rozpocząć procesy gojenia organizmu. Począwszy od badania stylu życia i rytmu życia, nawyków człowieka, zasobów jego organizmu, poprzez indywidualny plan rehabilitacji, lekarz może stworzyć realne warunki do jego odmłodzenia.

Fizjoterapeuta dobierze indywidualny program leczenia zgodnie z możliwościami pacjenta i stanem jego zdrowia, nakierowany na ogólne podniesienie funkcjonowania organizmu. W miarę konieczności, skonsultuje dany przypadek.

Zdjęcie urządzenia

Specjalista z zakresu psychosomatyki i psychoanalitycy zyskują możliwość nawiązania optymalnego kontaktu z klientem, szybkiej oceny jego stanu fizycznego i emocjonalnego. Przeanalizuj i daj mu zrozumienie związku między doświadczonymi sytuacjami i wewnętrznymi konfliktami z jego aktualnym stanem psycho-emocjonalnym.

image-4

Specjalista z branży przemysłu kosmetycznego przeprowadzi nie tylko kolejny zabieg odmładzający wygląd, ale pomoże również odmłodzić organizm od środka, sprzyjając zachowaniu młodości i długowieczności. Dla współczesnych ludzi ważny jest nie tylko efekt estetyczny, ale również zdrowie, faktyczna siła i energia.

Człowiek sukcesu, stosując system, nauczy się szybko i skutecznie przywracać swoje zdrowie. Uzyska nowe informacje o swoim organizmie, które pomogą mu prowadzić bardziej aktywny tryb życia i stworzyć własny plan, odpowiadający jego indywidualnym potrzebom. Będzie mógł również wcześniej zapewnić sobie aktywny fizycznie i pełnowartościowy „złoty wiek”.

Korzystając z KME w życiu codziennym, możesz na czas udzielić niezbędnego wsparcia swojemu zdrowiu i zdrowiu swoich bliskich. Stosując System indywidualnie, każdy członek rodziny może ukształtować optymalne podejście do swojego stylu życia, uwzględniając potrzeby i możliwości organizmu w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej i odporności na stres.

image-5

KLUCZOWE KROKI DO AKTYWNEJ
DŁUGOWIECZNOŚCI W SYSTEMIE KME

Droga do aktywnej długowieczności to systemowa, konsekwentna i regularna troska człowieka o swoje zdrowie.Realizacja projektu „Aktywna długowieczność” wymaga konieczności sporządzenia i wdrożenia osobistego programu monitorowania, zachowania i korygowania zdrowia. Na ścieżce rozwoju i promocji projektu „Aktywna długowieczność” KME umożliwia regularną ocenę stanu organizmu człowieka i korygowanie równowagi wszystkich jego układów.

wave-1-bg

Ocena stanu układów funkcjonalnych organizmu.

Ciało ludzkie jest pojedynczym układem (całością), którego pracę zapewniają i wspomagają różne układy funkcjonalne (nerwowy, sercowo-naczyniowy, pokarmowy, odpornościowy, hormonalny itp.). Układy narządów nie działają w oderwaniu od siebie, lecz są połączone, aby zapewnić jedną żywotną aktywność całego organizmu. Zdrowie ludzi i oczekiwana długość życia zależą od prawidłowego działania każdego z funkcjonalnych systemów. Tempo zmian związanych z wiekiem w każdym z tych systemów nie jest jednakowe i równe, jest indywidualne dla każdej osoby. Rozróżnia się starość fizjologiczną, ze względu na stopniowe równomierne obniżanie się wraz z wiekiem wszystkich funkcji organizmu przy zachowaniu zdolności do pracy i ogólnej aktywności przez długi czas, oraz starość patologiczną, będącą następstwem różnych stanów patologicznych organizmu, nierównomierny proces starzenia, które przyspieszają sam proces starzenia. Przedwczesne starzenie się organizmu człowieka jest bezpośrednio związane ze zmianą równowagi zachodzących w nim procesów. KME umożliwia ocenę stanu funkcjonalnego każdego z tych układów.

 • Ocena stanu narządów i tkanek w obrębie układów funkcjonalnych.
 • Każdy układ funkcjonalny obejmuje określone narządy i tkanki, które determinują jego pracę. Na przykład układ pokarmowy obejmuje jelita, wątrobę, żołądek itd. KME pozwala ocenić stan i działanie każdego z tych układów.
  • Metabolizm tkankowy.
  • Każda tkanka dowolnego organu składa się z wyspecjalizowanych komórek i środowiska zewnętrznego, w którym komórki te żyją i funkcjonują. Środowisko to nazywa się macierzą zewnątrzkomórkową. Szybkość procesów metabolicznych w narządzie zależy od stopnia funkcjonalnej aktywności komórek tego narządu i macierzy zewnątrzkomórkowej.

   • Macierz zewnątrzkomórkowa.
   • Macierz zewnątrzkomórkowa (ECM) to wysoce specyficzne środowisko, charakterystyczne tylko dla komórek określonego narządu. ECM zapewnia komórkom tego narządu odżywienie przez naczynia włosowate, które wnikają do macierzy. Metabolity tkankowe (produkty przemiany materii komórek narządów) są wydalane przez ECM przez naczynia włosowate żylne i limfatyczne. Macierz zapewnia również regularną interakcję pomiędzy komórkami tego narządu. Poprzez ECM przekazywane są sygnały regulacyjne, zarządzające pracą komórki. Zakłócenie struktury i funkcji macierzy leży u podstaw wszystkich chorób i starzenia się organizmu.

   • Stan układu naczyniowego macierz.
   • Naczynia w macierzy reprezentowane są przez naczynia włosowate tętnicze, żylne i limfatyczne. Komórki są odżywiane przez naczynia włosowate tętnic w macierzy. Dzięki pracy naczyń włosowatych żylnych i limfatycznych z macierzy usuwane są metabolity komórkowe i toksyny. Stan naczyń penetrujących matrycę znajduje odzwierciedlenie zarówno w pracy ECM, jak i w pracy wszystkich komórek.

   • Funkcja odżywiania ECM (odżywianie komórek)
   • Naczynia włosowate tętnicze w macierzy dostarczają składników odżywczych i tlenu do niezbędnych funkcji życiowych komórek. Zaburzenie mikrokrążenia tętniczego prowadzi do zmniejszenia odżywienia tkanek narządu.

   • Funkcja drenażu ECM.
   • Funkcję drenażową macierzy (wydalanie metabolitów i toksyn) zapewniają naczynia włosowate limfatyczne i żylne. W przypadku krwi tętniczej do macierzy mogą dostać się nie tylko substancje odżywcze dla komórek, ale także egzogenne (zewnętrzne) toksyny. A produkty przemiany materii komórek mogą zawierać endogenne (wewnętrzne) toksyny. Większość toksyn, endogennych i egzogennych, gromadzi się i odkłada w macierzy, tworząc ogólne obciążenie toksyczne dla konkretnego organu lub organizmu jako całości. Naruszenie własnego systemu drenażu tkanki narządu prowadzi do gromadzenia się w nim toksyn, co grozi rozwojem chorób.

   • Funkcja regulacyjna i komunikacyjna ECM.
   • Poprzez naczynia włosowate tętnic z krwi do macierzy wnikają różne cząsteczki regulatorowe, np. hormony, enzymy, immunoglobuliny itp. Jednocześnie komórki tkankowe wytwarzają własne cząsteczki regulatorowe (cytokiny, czynniki wzrostu itd.). Stan prawidłowej struktury macierzy (czyli normalna morfologia tkanki), brak toksyn w macierzy, zapewniają optymalną funkcjonalną aktywność cząsteczek regulatorowych w tkance.

   W systemie KME można ocenić stan wszystkich funkcji macierzowych i je skorygować.
  • Metabolizm wewnątrzkomórkowy
  • Określona funkcja narządu zapewniana jest przez poziom aktywności życiowej jego komórek.

   • Ocena funkcji energetycznej komórki.
   • Praca energetyczna komórki jest zapewniana przez jej własne „stacje energetyczne”, zwane mitochondriami. Wraz z wiekiem i chorobami liczba mitochondriów w każdej komórce znacznie spada. Zaburzenie funkcji mitochondriów może prowadzić nie tylko do zakłócenia ogólnej funkcji komórki, ale także do jej śmierci.

   • Ocena stanu syntezy wewnątrzkomórkowej (funkcja syntetyczna komórki).
   • Komórka syntetyzuje (wytwarza) dużą liczbę różnych substancji, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie narządu. Syntetyczna funkcja komórki zależy zarówno od energii własnej komórki, jak i od prawidłowej kolejności jej funkcjonowania. Każda zmiana w syntezie wewnątrzkomórkowej wpływa na funkcję i strukturę samego narządu, a także na jakość i ilość wytwarzanych przez niego funkcjonalnych cząsteczek.

   • Ocena stanu funkcji wydalniczej komórki.
   • Wewnątrz komórki podczas jej pracy gromadzi się duża liczba „rozbitych” cząsteczek, które zakłócają jej pracę i są toksynami wewnątrzkomórkowymi. Komórki posiadają mechanizm pozwalający na pozbycie się tego rodzaju „rozbić”. Ten proces drenażu wewnątrzkomórkowego, oczyszczenia, nazywa się autofagią. Kontrolowanie stanu autofagii jest ważnym kryterium utrzymania stanu pracy komórki.

   • Ocena funkcji ochronnej komórki.
   • Praca każdej komórki ma na celu pełnienie i utrzymanie funkcji całego narządu. Natura zapewnia mechanizm usuwania niefunkcjonalnych komórek i zastępowania ich nowymi, funkcjonalnymi. W prawidłowo działającym narządzie stare i słabo funkcjonujące komórki są eliminowane przez mechanizmy apoptozy. Apoptoza to naturalny proces kontrolowanej śmierci komórek, który zapewnia przestrzeń młodym komórkom. W systemie KME możliwa jest ocena stanu metabolizmu wewnątrzkomórkowego oraz prawidłowa apoptoza.

 • Ocena stanu układu nerwowego.
 • Funkcję autonomicznego układu nerwowego w KME można ocenić na podstawie równowagi między współczulnym i przywspółczulnym układem nerwowym. Funkcję ośrodkowego układu nerwowego można ocenić na podstawie stanu funkcjonalnego nerwów i różnych struktur mózgu. KME umożliwia ocenę stanu funkcjonalnego głównych struktur mózgu.

  • Własne systemy regulacji neuronowej.
  • Nerwy narządów wewnętrznych i struktury mózgu są ze sobą połączone poprzez cząsteczki regulatorowe (sygnały) w postaci neuroprzekaźników, neuropeptydów, neuromodulatorów, neurohormonów. Cząsteczki te umożliwiają wypełnianie mnóstwa funkcji przez organizm. KME pozwala na ocenę aktywności neuroprzekaźników, neuropeptydów, neuromodulatorów, neurohormonów w mechanizmach korekcji czynnościowej.

 • Ocena równowagi hormonalnej.
 • Równowaga hormonalna układu hormonalnego człowieka jest determinowana zarówno przez funkcjonowanie samych narządów dokrewnych i gruczołów, jak i przez cząsteczki regulatorowe ze struktur mózgu. Dlatego taka regulacja jest często nazywana neurohumoralną. Przedwczesne starzenie się organizmu człowieka jest bezpośrednio związane ze zmianą równowagi hormonalnej w jego organizmie.

 • Ocena stanu odporności organizmu.
 • Układ odpornościowy organizmu człowieka jest systemem integrującym, zapewniającym funkcjonowanie różnych narządów i tkanek. Jego funkcja przejawia się w całym organizmie. System KME zawiera różne kryteria i markery do oceny stanu układu odpornościowego.

  • Procesy zapalne.
  • Proces zapalny sprzyja utrzymaniu funkcji ochronnej układu odpornościowego. Długotrwały proces zapalny staje się procesem patologicznym. W systemie KME można ocenić nasilenie, głębokość procesów zapalnych oraz odpowiedź immunologiczną organizmu.

  • Powolne procesy zapalne.
  • Powolne i przewlekłe procesy zapalne zmniejszają aktywność funkcjonalną narządów i tkanek oraz charakteryzują się długą odpowiedzią immunologiczną i jej polimorfizmem.

 • Ocena rezerw adaptacyjnych układów i narządów funkcjonalnych.
 • Rezerwy adaptacyjne odzwierciedlają indywidualne zasoby zdrowia ludzkiego. Rezerwy adaptacyjne to zdolność układów funkcjonalnych organizmu do aktywnego i efektywnego reagowania na zmiany zewnętrznych i wewnętrznych czynników środowiskowych, w celu przywrócenia prawidłowych funkcji organizmu, zdolności organizmu do zapewnienia mu życiowej aktywności w każdych warunkach. System KME posiada możliwość indywidualnej oceny aktywności rezerw adaptacyjnych.

Ocena stanu psychicznego.

Stan psychiczny człowieka przejawia się nie tylko w nastroju emocjonalnym, ale także wpływa na zdrowie i zdolność do adaptacji społecznej. KME umożliwia zidentyfikowanie związku między osobistymi cechami psychologicznymi osoby a jej stosunkiem do społeczeństwa; wpływem na te procesy środowiska życia, w efekcie przekładającym się na stan funkcjonalny jego zdrowia.

 • Reakcje na zewnętrzne i wewnętrzne czynniki psychologiczne
 • Myśli, postawy, nawyki człowieka determinują wewnętrzny stan psychiczny. Interakcja ze społeczeństwem i własne reakcje na nie określają psychoemocjonalną reakcję osoby na te pojawiające się czynniki zewnętrzne.
  Czynniki zewnętrzne obejmują:
  Czynniki naturalne - czas trwania godzin dziennych, reżim temperaturowy miejsca zamieszkania i inne czynniki geofizyczne. Czynniki społeczne: relacje z członkami rodziny, współpracownikami, przyjaciółmi. Warunki życia, zatrudnienie;
  społeczno-ekonomiczne i polityczne, kulturowe, formowanie się społeczeństwa.
  Czynniki wewnętrzne obejmują: cechy charakteru, cechy osobowości, nastrój, emocje, nawyki, umysł, wolę, cechy reakcji układu nerwowego.

 • Stopień obciążenia stresem
 • Rozbieżność między „pożądanymi i rzeczywistymi” we własnej ocenie wydarzeń i myśli stwarza sytuację konfliktową, a tym samym stres. Do czynników takich zaliczyć można również utratę kontroli nad sytuacją, samoocenę, niemożność osiągnięcia ambitnych celów i inne. Głębokość i czas trwania tych stanów determinuje stopień stresu psychicznego.

 • Uformowane programy psychologiczne
 • Istniejące wewnętrzne i zewnętrzne postawy psychologiczne w postrzeganiu siebie w społeczeństwie i interakcji z nim to „uformowane” (indukowane) programy psychologiczne. Do programów tych należą np .: program snu, program intelektualny, program uczenia, programy rozwoju kreatywności i modelowania sytuacyjnego i inne.

 • Główne przyczyny powstawania stanów depresyjnych
 • Stany depresyjne wpływają na stan fizyczny organizmu, nastrój i psychikę - to nie tylko obniżony stan emocjonalny człowieka, ale także zmienione procesy biochemiczne w organizmie człowieka, które mogą zaszkodzić jego zdrowiu psychicznemu i fizycznemu. Wahania nastroju, napięcie, zaburzenia snu, apatia to tylko niektóre z objawów depresji. Często osoby z depresją mają niską samoocenę, zajmują bierną pozycję życiową i wykazują zwiększony niepokój. Często przyczyny takich stanów są związane ze zwiększoną niestabilnością emocjonalną, trudnymi relacjami z innymi, problemami finansowymi, wymuszonymi zmianami stylu życia i ogólnym obciążeniem stresem. Specjalista KME pomaga danej osobie „rozpoznać” negatywny sposób myślenia, zrozumieć problemy, nauczyć się czerpać radość ze swojej działalności, pozbyć się stereotypów behawioralnych, wyznaczać realne cele i zadania, ustalać priorytety w planach, przebywać wśród ludzi, uczestniczyć w życiu publicznym lub innych sytuacjach, które mogą poprawić nastrój.

 • Ukształtowane mechanizmy obrony psychologicznej
 • Utworzone psychologiczne mechanizmy obronne można porównać z innymi podobnymi w istocie mechanizmami obronnymi organizmu człowieka, takimi jak reakcje immunologiczne, reakcje układu nerwowego, włączenie ochronnej roli rezerw adaptacyjnych. W systemie KME istnieje możliwość integracyjnej oceny stanu psychicznego osoby według wymienionych obszarów i ich kompensacji.

Zalecenia dotyczące korekty tradycyjnych metod i elementów zdrowego stylu życia.

W celu utrzymania i przywrócenia równowagi metabolicznej w organizmie tradycyjnie stosuje się korektę kierunków, określających wybór: produktów żywnościowych, witamin, mikro-makroelementów, aktywacji własnych funkcji drenażowych organizmu, obciążenia mięśni (aktywność ruchowa i mięśniowa).

 • Produkty spożywcze.
 • Znaczenie i rola prawidłowego doboru produktów spożywczych jest dobrze znanym faktem. Indywidualny dobór produktów spożywczych ma istotny wpływ na program zdrowego stylu życia i anti-age.

  Pokarmy zapewniają wypełnianie niezbędnych funkcji:

  1. zapewnienie rozwoju i ciągłości funkcjonowania komórek i tkanek (plastyczna rola żywności);
  2. dostarczenie energii niezbędnej do uzupełnienia energii zużywanej przez organizm w spoczynku i podczas każdej aktywności fizycznej (energetyczna rola pożywienia);
  3. dostarczenie substancji, z których powstają regulatory procesów metabolicznych: enzymy, hormony i inne.
  • Pokarmy, które wspierają i aktywują metabolizm oraz spowalniają metabolizm.
  • Na ogólny metabolizm organizmu może wpływać zarówno nadmiernie zwiększony, jak i nadmiernie zmniejszony metabolizm. Aktywacja i spowolnienie procesów metabolicznych za pomocą pożywienia ma charakter czysto indywidualny. Dobór produktów spożywczych w KME odbywa się z uwzględnieniem szeregu kluczowych elementów składowych ogólnego procesu metabolicznego. KME pozwala ocenić, które substancje (białka, tłuszcze czy węglowodany) są w danym momencie najbardziej zaangażowane w metabolizm oraz stopień ich aktywności.

 • Dobór niezbędnych mikro- i makroelementów, witamin.
 • Dobór niezbędnych mikro i makroelementów w istotny sposób przyczynia się do utrzymania równowagi metabolicznej organizmu.

  • Witaminy
  • W organizmie ludzkim wiele witamin jest syntetyzowanych niezależnie. Równowaga własnych witamin w organizmie człowieka jest często zaburzona, co wpływa na różnorodne funkcje metaboliczne. Za pomocą systemu KME można przeanalizować zapotrzebowanie organizmu na witaminy, a także te procesy funkcjonalne, które są uzależnione od braku niektórych witamin i mikroelementów.

  • Miko-, makroelementy
  • Mikro-, makroelementy są źródłem syntezy własnych witamin organizmu, uczestniczą w tworzeniu struktur tkankowych, a także w postaci jonowej decydują o energii i funkcji metabolicznej wszystkich komórek organizmu. Brak równowagi mikro-makroskładników odżywczych może leżeć u podstaw zaburzeń metabolicznych i powstawania patologii.

 • Drenaż (funkcja wydalnicza organizmu), usuwanie nadmiaru i toksycznych metabolitów.
 • W organizmie człowieka na różnych poziomach jego organizacji funkcjonują układy wydalnicze, które zapewniają utrzymanie funkcji metabolicznych. Stopień aktywności układów wydalniczych (drenaż) pozwala na utrzymanie prawidłowego poziomu metabolizmu tkankowego i komórkowego, uwalniając tkanki od nadmiaru metabolitów i toksyn.

 • Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej.
 • Tkanka mięśniowa bierze udział we wszystkich ruchach człowieka. Sprzyja przepływowi krwi przez naczynia, żywności - wzdłuż przewodu pokarmowego, produktom przemiany materii - wzdłuż dróg moczowych, wydzielaniu gruczołów - wzdłuż przewodów itd. Zalecenia dotyczące obciążenia mięśni w KME uwzględniają potrzebę zwiększenia lub zmniejszenia funkcji mięśni w celu utrzymania metabolizmu tkankowego.

wave-5

Możliwość funkcjonalnej korekcji równowagi procesów fizjologicznych i psychosomatycznych metodą „kompensacji” w systemie KME.

„Korekcja kompensacyjna” wykorzystująca system KME do przywracania równowagi procesów fizjologicznych i psychosomatycznych opiera się na efekcie zależności pomiędzy aktywnością procesów biofizycznych a aktywnością ich pola elektrycznego. Kompensacja w KME ma na celu skorygowanie równowagi pola elektrycznego procesu, które jest powiązane z procesem fizjologicznym. Podobny rodzaj korekcji nie ma negatywnego wpływu na proces fizjologiczny i ze względu na swoją zawartość informacyjną i działanie nie wprowadza do tego procesu niczego obcego, stawiając jedynie za zadanie „wyznaczenia celu” do samoczynnego przywrócenia prawidłowego stanu fizjologicznego procesu. Metoda korekcji kompensacyjnej ma selektywny charakter działania lokalnego i może być stosowana do jednoczesnej korekty kilku procesów.

Wydłuż młodość, zwiększ swój potencjał
długowieczności z technologiami KME

Technologia KME

KME – Anti-Age

dla ludzi sukcesu, dbających o swój wygląd, którzy myślą o przyszłości i chcą zachować swoje zdrowie.

KME – Anti-Age

dla zdrowych, aktywnych ludzi, którzy są gotowi wykorzystać każdą możliwość, aby zacząć kontrolować swój wiek.

KME – Anti-Age

dla tych, którzy pragną zmienić starość w elegancki wiek, i chcą stać się partnerem dla swojego zdrowia i długowieczności.

KME – Anti-Age

koncentruje swoją uwagę na młodych i aktywnych ludziach, którzy patrzą świadomie w przyszłość, myśląc o zachowaniu młodości i zdrowia.

Mali ludzie

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za kontakt! Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.
Wystąpił błąd podczas wysyłania formularza.
Sprawdzanie RECAPTCHA nie powiodło się.
Poczta KME

info@cmeswiss.com

Lokalizacja

CME Swiss AG,
Dorfstrasse 28
9248 Bichwil, Szwajcaria